Odmiana przez przypadki wyrazu:

atom
rzeczownik, rodzaj męski rzeczowy
 
Przypadki
 
Liczba pojedyńcza
 
Liczba mnoga
Mianownik
 
kto? co?
 
atom
 
atomy
Dopełniacz
 
kogo? czego?
 
atomu
 
atomów
Celownik
 
komu? czemu?
 
atomowi
 
atomom
Biernik
 
kogo? co?
 
atom
 
atomy
Narzędnik
 
z kim? z czym?
 
atomem
 
atomami
Miejscownik
 
o kim? o czym?
 
atomie
 
atomach
Wołacz
 
o!
 
atomie
 
atomy
Zgłoś wyraz >>      Drukuj >>
Copyright © 2016-2017 deklinacja.pl.
All rights reserved.