Reklama


Regulamin

Postanowienia wstępne

Przedstawiony poniżej regulamin określa warunki korzystania z serwisu deklinacja.pl, który jest własnością Administratora Portalu zwanego dalej właścicielem portalu.

Definicje terminów użytych w regulaminie
deklinacja.pl - nazwa portalu internetowego dostępna w ogólnej sieci internetowej pod adresem: http://deklinacja.pl
Portal - serwis deklinacja.pl
Administrator Portalu - właściciel portalu internetowego deklinacja.pl
Użytkownik Portalu - osoba fizyczna korzystająca z portalu deklinacja.pl
Regulamin - treść zamieszczona poniżej, nazwana regulaminem
Źródła - lista publikacji, autorów, wydawnictw, portali internetowych z zasobami językowymi języka polskiego.

Opis portalu deklinacja.pl
Portal deklinacja.pl jest internetowym serwisem WWW dostępnym pod adresem http://www.deklinacja.pl, prowadzonym przez Administratora Portalu. Portal prowadzony w języku polskim dostarcza treści związane z odmianą wyrazów przez przypadki. Treści komponowane są przez Administratora Portalu na podstawie ogólnie dostępnych źródeł językowych. Lista źródeł językowych udostępniona jest na stronie serwisu, w zakładce Źródła. Działalność portalu jest hobbystyczna i ma na celu poszerzenie wiedzy na temat prawidłowego korzystania z internetowych zasobów języka polskiego, zwanych dalej słownikami, przy użyciu sieci internetowej.

Warunki korzystania z portalu
Portal deklinacja.pl przeznaczony jest dla wszystkich Użytkowników Internetu. Dostęp i korzystanie z portalu są bezpłatne.

Ze względu na konieczność zachowania poprawnego wyświetlania portalu w przeglądarkach internetowych zabranione jest:

a) korzystanie z portalu deklinacja.pl przy użyciu skryptów, które w sposób automatyczny generują nadmierny i zbędny poziom ruchu na serwerze źródłowym.
b) korzystanie z portalu deklinacja.pl za pomocą przeglądarek internetowych, w których wyłączona jest obsługa Java Script
c) korzystanie z portalu deklinacja.pl za pomocą przeglądarek lub innych programów, wtyczek, skryptów, które blokują wyświetlane treści serwisu.

Skróty zamieszczane w portalu są wyjaśniane w regulaminie i zakładce Skróty:

a) rzad. - rzadkie
b) pot. - potoczne
c) daw. - dawne
d) niedepr. - forma niedeprecjatywna
e) depr. forma deprecjatywna

Treści zamieszczane w portalu przez Administratora Portalu są codziennie modyfikowane w celu poszerzenia zasobów bazy danych, a także poprawienia jej jakości. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do: zmiany treści, poprawek, usunięcia treści, niezbędnych modyfikacji technicznych, a także całkowitego zawieszenia wyświetlania portalu bez uprzedniego informowania Użytkowników Portalu.

Administrator Portalu dokłada wszelkich starań aby zamieszczane treści były poprawne i zgodne z obowiązującymi zasadami, jednak mogą zdarzyć się nieprawidłowości w zapisie treści, za które Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności karnej. Każdy Użytkownik Portalu zobowiązany jest do ostatecznej weryfikacji prawidłowości treści w oparciu o źródła językowe. W tym celu Adminstrator Portalu udostępnia listę źródeł językowych, którą można znaleźć w zakładce Źródła. Link Źródła można znaleźć na stronie głównej, w jej dolnej części.

Prawa autorskie
Pprojekt graficzny portalu deklinacja.pl, układ strony, logo i wszystkie elementy graficzne są własnością portalu deklinacja.pl i objęte są autorskimi prawami majątkowymi na czas nieokreślony.

Treści zamieszczone w serwisie komponowane są na podstawie ogólnie dostępnych źródeł językowych. Lista źródeł, autorzy i wydawnictwa, tytuły publikacji, nazwy portali internetowych przedstawione są w serwisie w zakładce Źródła. W przypadku niewłaściwego określenia autora, wydawnictwa czy publikacji, Administrator Portalu zobowiązuje się do wprowadzenia korekty na wniosek wyżej wymienionych. Administrator Portalu zobowiązuje się uzupełnić listꟼródeł językowych na wniosek nowych autorów  wydawnictw, portali internetowych.

Treści językowe zamieszczone w serwisie deklinacja.pl mogą być kopiowane, publikowane i wykorzystywane na zasadzie open source.

Polityka prywatności
Administrator Portalu dba o prywatność Użytkowników Portalu deklinacja.pl w związku z tym nie przekazuje informacji o użytkownikach osobom trzecim. Partnerzy zewnętrzni: Google Analitycs dokonują analizy ruchu w portalu deklinacja.pl wyłącznie w celach statystycznych i technicznych, które mają służyć polepszeniu funkcjonowania portalu. Partnerzy Portalu mogą umieszczać na dysku Użytkownika Portalu pliki cookies (ciasteczka), które umożliwiają identyfikację Użytkownika. Pliki cookies pomagają przeglądarce zapamiętywać przydatne ustawienia, takie jak np.: historia przeglądania serwisu, w efekcie końcowym ułatwiają one Partnerom Administratora Portalu na właściwe dostosowanie portalu do indywidualnych potrzeb Użytkownika Portalu podczas następnych wizyt. Partnerzy Portalu dostarczający do serwisu reklamy, używają plików cookies w celu właściwego, zindywidualizowanego wyświetlania reklam, np.: tematycznego dopasowania reklam do zainteresowań Użytkownika Portalu na podstawie wcześniej odwiedzanych stron internetowych. Jeżeli Użytkownik Portalu nie wyraża zgody na używanie plików cookies,  może wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce lub opuścić portal deklinacja.pl 

Postanowienia końcowe
Administrator Portalu deklinacja.pl zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany regulaminu. Zmiana może nastąpić w dowolnym czasie i może dotyczyć części lub całości zapisu. Termin obowiązywania nowego regulaminu zaczyna się w chwili jego publikacji na portalu pod adresem http://www.deklinacja.pl/regulamin. Administrator nie musi powiadamiać Użytkowników Portalu o jego zmianie. 

Użytkownik Portalu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem portalu deklinacja.pl i rozumie wszystkie jego zapisy. W związku z tym Użytkownik Portalu oświadcza, że akceptuje wszystkie zapisy zawarte w regulaminie, w całości. W przypadku niezrozumienia postanowień regulaminu, lub braku akceptacji, Adminstrator Portalu zaleca nie korzystanie z portalu deklinacja.pl


Strona używa plików cookies (ciasteczek). Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu >>