Imiesłów

deklinacja

Imiesłów jest formą czasownika, która posiada cechy przysłówka lub przymiotnika. Wśród imiesłowów wymienić można imiesłowy przymiotnikowe oraz przysłówkowe.


Przymiotnik

deklinacja

Przymiotnik jest odmienną częścią mowy. Oznacza to, że odmienia się przez przypadki, liczby, rodzaje, stopnie (odmiana czyli deklinacja). Ma on za zadanie określać cechy istot żywych, zarówno ludzi i zwierząt, cechy zjawisk, rzeczy, stanów oraz pojęć (tutaj przymiotniki mają często charakter abstrakcyjny). Sama nazwa omawianej części mowy wywodzi się od leksemu przymiot, który oznacza właściwość, cechę.


Rzeczownik

rzeczownik

Rzeczownik to samodzielna składniowo oraz semantycznie część mowy. W formie podstawowej ma pytanie: kto? co? Określa on osoby (dziecko, matka), przedmioty (okno, drzwi), zwierzęta i roślin (sosna, bocian), czynności (gotowanie, stanie), pojęcia (zło, wolność), cechy (starość, zwinność). W j. polskim w zdaniu występuje zwykle w formie podmiotu, może również przyjmować funkcję dopełnienia,orzecznika, okolicznika lub przydawki. Możemy odmieniać go przez liczby oraz przypadki i rodzaje. Odmiana przez przypadki nowsi nazwę deklinacja. W języku polskim znajduje się również grupa rzeczowników nieodmiennych i należą do nich np. takie wyrazy jak: taxi, kiwi, atelieri, kamikaze i wiele innych.


Koniugacja

koniugacja

Deklinacja to odmiana przez przypadki oraz liczby takich części mowy jak rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki i imiesłowy. Takiej odmianie nie podlegają czasowniki będące odmienną i samodzielną częścią mowy, która przedstawia czynności dziejące się i niektóre stany. Przy odmianie czasownika czyli koniugacji możemy określić jego osobę, czas, liczbę, tryb, stronę aspekt oraz inną kategorię gramatyczną. Formy czasownikowe nieposiadające określonych kategorii, które są podane to bezokoliczniki.


Wołacz

wołacz

Wołacz jest siódmym przypadkiem w polskiej deklinacji, występuje również w innych językach. Używa się go w zawołaniach, a także bezpośrednich zwrotach w funkcji apelu. Części mowy w wołaczu nie posiadają bezpośredniego związku z pozostałą częścią zdania. Nie ma możliwości zadania pytania odpowiadającego mu, jak to występuje w pozostałych przypadkach. W naszym języku osobną formę wołacza mają tylko rzeczowniki w rodzaju męskim i żeńskim w l.p. W rodzaju nijakim i w l. mn. forma wołacza jest taka sama jak w mianowniku. W przypadku przymiotników, zaimków, liczebników itd. wołacz jest identyczny jak mianownik.